home stuur email print pagina
 
 
 
 
     
         
 
   
 
sadas
EUNIC
EUNIC verenigt de nationale cultuurinstituten
EUNIC is het internationale netwerk van de nationale cultuurinstituten. Deze cultuurinstituten zijn autonoom en werken voor zover mogelijk onafhankelijk van ‘hun’ nationale overheid. Op dit moment zijn alle 27 EU-landen lid van EUNIC.

EUNIC Netherlands
In een land of stad, waar zich een aantal nationale instituten bevinden kan een afdeling van EUNIC worden opgericht. EUNIC Netherlands vertegenwoordigt de nationale cultuurinstituten in Nederland en versterkt de reikwijdte van deze organisaties, onder andere door het aanjagen van gezamenlijke projecten en het onderhouden van een internationaal netwerk. Inmiddels telt EUNIC Netherlands de volgende leden: British Council, het Goethe Institut, het Vlaams Cultuurhuis, De Brakke Grond, Istituto di cultura Italiano, Istituto Cervantes, Maison Descartes, Österreichisches Kulturinstitut, Finnish Cultural Institut, Danish Cultural Institut, Litouws Cultureel Centrum, Czech Cultural Institut, Rumanian Cultural Institut, Hongaarse Ambassade en de Stichting Hongaarse Salon/Magyar Szalon, SICA Stichting Internationale Culturele Activiteiten, en geassocieerden leden: Spui 25, Hongaarse Ambassade.

Organisatie
EUNIC Brussel fungeert als het hoofdkantoor van EUNIC. In Brussel worden de beide structuren van waarbinnen EUNIC opereert vertegenwoordigt en aangestuurd. De EUNIC Heads bestaan uit een de samenwerkende directies van de hoofdkantoren van de nationale cultuurinstituten. Op lokaal niveau wordt samengewerkt door de plaatselijke vestigingen van deze cultuurinstituten. Dit zijn de EUNIC Clusters die in en buiten Europa samenwerken met lokale partners aan gezamenlijke projecten.

EUNIC per land
EUNIC stelt zich ten doel op lokaal gebied duurzame verbintenissen en netwerken te stichten, ter ondersteuning en verbetering van de culturele diversiteit. De partners werken bovenregionaal samen ter bevordering van wederzijds begrip tussen de gemeenschappen van Europa. Daarmee verstevigen ze de internationale dialoog en de samenwerking met landen buiten de EU.
 
 
 

Met de klok mee: Ayşe Kulin, Ricardo Menndez Salmn, Antoine Wauters, Peter Terrin

Nacht van de Europese literatuur 2014

Meer licht: Negen Europese schrijvers over Goethes laatste woorden  

14 mei 2014, 20.30 uur in Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, Amsterdam. Voertaal: Engels. Gespreksleiding Margot Dijkgraaf en Jeroen van Kan. 
Meer informatie onder projecten.  

 

Laurent Binet

Nacht van de Europese literatuur

De smalle grens tussen vreugde en verdriet bewandeld door twaalf auteurs.
14 mei 2013, 20.00 uur in Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, Amsterdam. Voertaal: Engels. Gespreksleiding Margot Dijkgraaf. (Foto: auteur Laurent Binet, Frankrijk)
Meer informatie onder projecten. 
 

Arthur Sonnen

Arthur Sonnen krijgt eervolle onderscheiding
20 november 2012

‘Geachte heer Ambassadeur, chère Isabelle Mallez, familie, vrienden en andere aanwezigen. Toen Isabelle mij op 26 juni vroeg om met spoed naar het Institut Français te komen had ik geen idee wat me te wachten stond. Van mijn verbazing bekomen nam ik, als een ware Chevalier, mijn hoed af bij deze grote eer en zei ik: “jammer dat mijn vader dit niet meer meemaakt”, want daarmee is het allemaal begonnen, die liefde voor Frankrijk.’ Met deze woorden nam Arthur Sonnen, werkzaam bij SICA en secretaris voor EUNIC Netherlands zijn onderscheiding als Chevalier dans l’orde des Arts et des Lettres in ontvangst. Sonnen ontving de onderscheiding van de Franse ambassadeur in Nederland voor zijn werk voor EUNIC en zijn rol bij de introductie in Nederland van belangrijke ontwikkelingen op toneelgebied uit Frankrijk, waaronder Théâtre du Soleil en Ariane Mnouchkine, Jean Pierre
Vincent, Gildas Bourdet, Didier Flamand en Gilles Aillaud. Lees zijn dankwoord hier (NL en FR) of neem contact op met Arthur via e-mail.

 

 

The Shadow of Heaven

Mijmer mee door Europa: The Shadow of Heaven

Serie documentaires over de Europese kunstenaars rondom de eeuwwende. Eerste vertoningen 29 november, 18 december 2012 en 24 januari 2013. Lees meer op deze site onder 'Projecten'. Alle films zijn Engels ondertiteld.

 

More Europe

More Europe
More Europe is een cultureel maatschappelijk initiatief dat de rol van cultuur in het internationaal beleid van de EU op duurzame wijze wil verankeren. Het roept EU instellingen, lidstaten en het maatschappelijk middenveld op samen te werken om hun visie, middelen en activiteiten gezamenlijk in te zetten en te coördineren. EUNIC is mede organisator van debatten binnen deze campagne.
More Europe debatten in 2012: Berlijn (2 mei), Parijs (23 mei), Amsterdam (19 september), Warsaw (oktober), Brussel (december). Ieder debat richt zich op een specifiek thema binnen de externe culturele betrekkingen van de EU.
Voor meer informatie over More Europe, zie
www.moreeurope.org, voor updates over het programma, sprekers, ambassadeurs, en verdere informatie over dit debat.

 
 
   
 
 
   
  Website ontwerp gebaseerd op sjabloon Jonathan Brennan
Afbeelding ‘Kruisbestuiving’ fotografie: tapis plein vzw - Mich Van Den Berghe & Jan Matthys, 2006